Fonduri europene: Max. 100.000 Euro pentru antreprenori cu firme sociale

Antreprenorii din România vor putea obține fonduri europene nerambursabile de maximum 100.000 de euro pentru crearea de întreprinderi sociale, într-o nouă linie de finanțare pentru dezvoltarea antreprenoriatului în acest sector, conform unei propuneri de Ghid al solicitantului.

Vorbim despre schema de ajutoare de minimis ”Sprijin pentru înființarea de structuri de economie socială”, din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Potrivit propuneri de Ghid al solicitantului scoase în dezbatere de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, viitorul apel de proiecte ar urma să pună la bătaie un bget total de 70 de milioane de euro, din care statul ar vrea să ajute la sprijinrea a 550 de întreprinderi sociale.

Banii vor fi disponibili în toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.

Pașii necesari până la banii europeni

Antreprenorii din domeniul întreprinderilor sociale nu vor avea acces direct la banii europeni, ci prin intermediul unor administratori de schemă pentru entități de economie socială, care vor realiza și gestiona proiecte în această linie de finanțare.

Pașii generali ar urma să fie aceștia:

  • Probabil în anul 2018, o serie de organizații vor depune proiecte pentru a deveni administratori de schemă:

- fie entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale;
 - fie alte entități relevante - furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, ONG-uri.

  • În urma unor procese de selecție la Autoritatea de management a POCU, vor fi selectați administratorii care vor derula proiece de maximum 3 milioane de euro fiecare, pe o perioadă maximă de 3 ani.

 

  • În cadrul acestor proiecte, administratorii de schemă vor chema și selecta viitorii beneficiari finali (membri ai așa-numitelor grupuri țintă), adică viitorii antreprenori cu înreprinderi de economie socială.

Membrii grupului-țintă vor putea fi:

- Persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale;
- Persoane din întreprinderi sociale nou înființate (personal, membri, voluntari, beneficiari ai serviciilor furnizate de entitățile de economie socială).

  • În aceste proiecte mari, de maximum 3 milioane de euro fiecare, se vor ține cursuri de formare profesională în antreprenoriat și alte astfel de programe de pregătire și vor fi selectați cei cărora li se vor acorda subvențiile sub forma ajtorului deminimis de maximum 100.000 de euro fiecare, pentru înființarea unei întrerinderi de economie socială, în baza unor planuri de afacere.

Banii și condițiile pentru întreprinderile sociale

Pentru a putea primi banii, întreprinderile sociale nou înființate vor trebui să angajeze un anumit număr de salariați, astfel:

Numărul minim de locuri de muncă create de către entitățile de economie socială înființate depinde de nivelul ajutorului de minimis utilizat, după cum urmează:

 

  • Ajutor de minimis de minimum 40.000 euro și mai mic de 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Restul persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, voluntari, beneficiari ai serviciilor/produselor furnizate de entitățile de economie socială.

NU pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani. Aceștia pot beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin sub formă de consiliere, formare, mentorat, în cadrul măsurilor sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 și 2 ale POCU.

Prima tranșă a ajutorului de minimis va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate de către întreprinderea socială

Întreprinderile de economie socială înființate vor deveni operaționale (vor obține atestatul de întreprindere socială) cel mai târziu la 18 luni de la semnarea contractului de finanțare între beneficiarul proiectului și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 24 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială.

Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării întreprinderii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.

 

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Actualitate»Fonduri europene: Max. 100.000 Euro pentru antreprenori cu firme sociale

Cauta categorie